Norton Owners Club Flanders Branch
Norton Owners Club Flanders Branch

Lidgeld

Het jaarlijks lidgeld voor de Norton Owners Club Flanders Branch bedraagt 30 euro voor België, buitenlandse leden betalen 33 euro. (*)

Wat krijg je hiervoor ?

  • Lidmaatschap van een van de meest gerenommeerde Engelse motorfiets-clubs in Vlaanderen.
  • Een abonnement op “The Voice”, het clubblad dat je 6 maal per jaar wordt toegestuurd.
  • De NOC Flanders is aangesloten bij de BFOV, de “Belgische Federatie voor Oude Voertuigen” bij wie je je old-timer tegen onklopbare voorwaarden kunt verzekeren. Een van hun voorwaarden is wel dat je hiervoor lid moet zijn van een bij hen aangesloten club. (Die hiervoor per lid een bijdrage betaalt) (**)
    Meer info vind je hier: BFOV Verzekeringen

Wil je lid worden van de NOCFB, stort dan 30 € (33 € buitenland) op:
het Belgische rekeningnummer  000-1622458-36 of
IBAN : BE 46 0001 6224 5836  (BIC : BPOTBEB1)

Adres Begunstigde:
VZW NORTON OWNERS CLUB
JOZEF ICKXSTRAAT  2
2180 EKEREN (ANTWERPEN)
Met vermelding van je naam + adres + lidgeld (jaartal) NOCFB. Vermeld graag ook meteen je e-mailadres.

Belangrijke opmerkingen:
(*) Het lidmaatschap loopt jaarlijks vanaf januari tot december. Betaal je ná januari, dan geldt je lidmaatschap eveneens slechts tot het einde van het jaar. In januari van het volgende jaar wordt je verondersteld je lidmaatschap (voor een volledig jaar) te vernieuwen.
Uitzondering: word je lid in oktober, november of december, dan geldt je lidmaatschap meteen voor het daaropvolgend jaar en krijg je de laatste maanden van het lopend jaar er gratis bij.

(**) Oproep aan wie zijn abonnement wil stopzetten: gelieve de Club hiervan vóór het einde van het jaar op de hoogte te brengen (mail naar Marc ) want de Club moet haar bijdrage betalen nog vóór de abonnementsbijdragen binnenkomen. Alvast bedankt ! 

Wil je lid worden van de Norton Owners Club Engeland:
klik hier: NOC membership

tel://0032-470-822611