Norton Owners Club Flanders Branch
Norton Owners Club Flanders Branch

Lidgeld

Het jaarlijks lidgeld voor de Norton Owners Club Flanders Branch bedraagt 25 euro voor België, buitenlandse leden betalen 30 euro.

Wil je lid worden van de NOCFLB, stort dan 25 € ( 30 € buitenland) op rekeningnummer:
000-1622458-36 of IBAN : BE 46 0001 6224 5836 BIC : BPOTBEB1

Adres Begunstigde:
VZW NORTON OWNERS CLUB
JOZEF ICKXSTRAAT  2
2180 EKEREN (ANTWERPEN)
Met vermelding van je naam + adres + lidgeld (jaartal) NOCFLB.

Wil je lid worden van de Norton Owners Club Engeland:
http://www.nortonownersclub.org/membership/new-membership